1. Preis- Dayou Kim (1.500€)
  2. Preis – Kira Koch (1.000€)
  3. Preis – Diana Borchard, Mikhail Szynchyshyn, Natalia Dragan (500€ – ex aequo, der Preis wird geteilt)